Marius BUDĂI

Deputat PSD, Parlamentul României, Camera Deputaţilor

Deputat PSD, Parlamentul României, Camera Deputaţilor - 2016 - PREZENT / Ministrul Muncii și al Justiției Sociale - 2018 - 2019 / Director Executiv al Casei Naționale de Pensii Publice - Casa Județeană de Pensii Botoșani - 2013 - 2016 / Şef serviciu achiziţii publice, administrativ al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Botoșani - 2009 - 2013 / Director al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Botoșani - 2009 / Referent-inspector de specialitate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Botoșani - 1995 - 2008 / Consilier parlamentar - șef cabinet al Parlamentului României, Camera Deputaților - 2004 - 2006, 2008 / Reprezentant zonal al Societății Comerciale Curier Express - 2001 - 2008 / Administrator al Societății Comerciale Prim's Food - 2007 - 2009

Experiență profesională:

Deputat PSD

2016 - prezent

Parlamentul României, Camera Deputaţilor
Vicepreședinte Camera Deputaților
Chestor
Vicelider grup parlamentar
Președinte Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Președinte Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile și gestionarea stării de urgență
Membru în Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România
Membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Membru în Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova

Ministru

2018 - 2019

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Director Executiv

2013 - 2016

Casa Naţională de Pensii Publice – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani

Calea Naţională 85, Botoşani

 • Organizarea, îndrumarea, coordonarea, previzionarea şi controlul activităţii instituţiei publice

Şef serviciu achiziţii publice, administrativ

2009 - 2013

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

Strada Maxim Gorki 4, Botoşani

 • Coordonarea şi controlul activităţilor din domeniul administrativ, achiziţii publice, aprovizionare, redactare şi implementare proiecte fonduri structurale şi de coeziune europene şi Banca Mondială, control intern, arhivă, gestiune

Director

2009

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Botoşani

Calea Naţională 85, Botoşani

 • Organizarea, îndrumarea, coordonarea, previzionarea şi controlul activităţii instituţiei publice

Administrator

2007-2009

S.C. PRIM’S FOOD S.R.L

 • Coordonare activitate

Referent-inspector-inspector de specialitate

1995-2008

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani

Strada Maxim Gorki 4, Botoşani

 • Administrativ, aprovizionare, control intern, gestiune, casierie, achiziţii publice

Consilier parlamentar - șef cabinet

2004-2006 & 2008

Parlamentul României, Camera Deputaţilor

 • Audienţe, interpelări şi întrebări parlamentare, menţinerea legăturii între cabinetul parlamentar şi administraţiile publice locale (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Primării, Instituţii publice deconcentrate, etc.)

Reprezentant zonal

2001-2008

S.C. CURIER EXPRES S.R.L

 • Coordonare activitate curierat extern și intern

Educație și formare:

Certificat pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

 • Managementul resurselor umane în administrația publică, Management financiar și bugetar, Comunicare și imagine publică, Administrația publică în contextul integrării în Uniunea Europeană, Management strategic și politici publice, Management public și abilități manageriale, Management de proiect și fonduri structurale, Administrație publică modernă și eficientă

Master - Managementul financiar-contabil al administrației publice

 • Caracteristicile managementului din administrația publică; Reforma administraţiei publice în România; Rolul managerilor publici; Management şi leadership; Bugetele instituțiilor publice și tehnici bugetare; Controlul preventiv asupra fondurilor publice

Economist licenţiat

 • Contabilitatea publică; Auditul public intern; Elemente ale gestionării bazelor de date în managementul administraţiei publice; Management; Finanţe și bănci

Diplomă Public speaking și prezentări moderne

Manager îmbunătățiri procese

 • Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor/Coordonarea echipelor de îmbunătățire a proceselor/Luarea deciziilor de aplicare a soluțiilor de îmbunătățire a proceselor

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Diplomă Achiziţii și managementul lanţului de aprovizionare

 • Achiziţii și managementul lanţului de aprovizionare

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

 • Accesare fonduri structurale și de coeziune europene